โครงการแข่งขันของคนรุ่นใหม่
หาหนทางผลักดัน SME ไทย ให้เติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์ !

สมัครเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดและโจทย์การคัดเลือก

เปิดรับสมัครแล้ว!
วันนี้ – 22 สิงหาคม 2564

Hosted by

โครงการแข่งขันของคนรุ่นใหม่
หาหนทางผลักดัน SME ไทย
ให้เติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์
 !

สมัครเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดและโจทย์การคัดเลือก

เปิดรับสมัครแล้ว!

วันนี้ – 22 สิงหาคม 2564

Hosted by

โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการลงมือช่วยสังคม SME ไทย และ พัฒนาทักษะดิจิทัลของตนเอง พร้อมเรียนรู้โลกธุรกิจออนไลน์ ผ่านการ Workshop สุดเข้มข้น และผู้เชี่ยวชาญจาก Sea และ Shopee

ภายใต้โจทย์
SME Solution Lab

ลงมือทำจริง !

ทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจ SME ตัวจริง เพื่อหาหนทางเติบโตธุรกิจ
บนโลกออนไลน์

เรียนรู้จริง !

เรียนรู้จากการปรับกลยุทธ์การขายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก Sea และ Shopee

ช่วย SME จริง !

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ธุรกิจ SME ที่คุณดูแลได้พัฒนาตนเอง
และเติบโตต่อได้อย่างยั่งยืน

0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

ลงมือทำจริง !

ทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจ
SME ตัวจริง เพื่อหาหนทางเติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์

เรียนรู้จริง !

เรียนรู้การปรับกลยุทธ์การขายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผ่านคำแนะนำของ ผู้เชี่ยวชาญจาก Sea และ Shopee

ช่วย SME จริง !

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ธุรกิจ SME ที่คุณดูแลได้พัฒนาตนเอง
และเติบโตต่อได้อย่างยั่งยืน

0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

Key Activity

Refine the DOTs : เตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญ ก่อนที่จะเริ่มต้นหาหนทางสร้างการเติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์ ให้กับร้านค้าในโครงการ ผ่านการ Workshop สุดเข้มข้น ในกิจกรรม Orientation และกิจกรรม Boot Camp

Connect the DOTs : หาหนทางช่วยร้านให้เติบโต

จับคู่กับธุรกิจ SME ที่สนใจ เพื่อคิด วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนทีมอื่น ๆ ในกิจกรรม Sharing Session พร้อมปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก Sea และ Shopee

Spread the DOTs : บอกเล่าผลลัพธ์สู่สังคม

นำเสนอผลลัพธ์จากการลงมือทำให้กับคณะกรรมการในวัน Pitching Day เพื่อเฟ้นหาทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นตัวแทนนำเสนอในงานวัน Final Presentation เพื่อส่งต่อแนวทางสร้างการเติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่เป็นตัวอย่างให้กับ SME ไทยรายอื่นต่อไป

Key Activity

Refine the DOTs : เตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญ ก่อนที่จะเริ่มต้นหาหนทางสร้างการเติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์ ให้กับร้านค้าในโครงการ ผ่านการ Workshop สุดเข้มข้น ในกิจกรรม Orientation และกิจกรรม Boot Camp

Connect the DOTs : หาหนทางช่วยร้านให้เติบโต

จับคู่กับธุรกิจ SME ที่สนใจ เพื่อคิด วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนทีมอื่น ๆ ในกิจกรรม Sharing Session พร้อมปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก Sea และ Shopee

Spread the DOTs : บอกเล่าผลลัพธ์สู่สังคม

นำเสนอผลลัพธ์จากการลงมือทำให้กับคณะกรรมการในวัน Pitching Day เพื่อเฟ้นหาทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นตัวแทนนำเสนอในงานวัน Final Presentation เพื่อส่งต่อแนวทางสร้างการเติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่เป็นตัวอย่างให้กับ SME ไทยรายอื่นต่อไป

4 Categories of SME

คุณจะได้พบกับธุรกิจ SME จาก 4 หมวดหมู่ที่มีสินค้าโดดเด่น น่าสนใจ และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิด และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับคุณตลอดโครงการ !

DOTs Competition Award

สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอรอบสุดท้าย (Final Presentation)

Winner

80,000 THB

1st Runner Up

50,000 THB

2nd Runner Up

30,000 THB

3rd Runner Up

10,000 THB

DOTs Special Award

รางวัลพิเศษสำหรับทีมที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ของแต่ละ Category

Top Performance

มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท/ทีม

จำนวน 4 รางวัล

Top Learner

มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท/ทีม

จำนวน 4 รางวัล

พร้อมโอกาสร่วมงานงานกับบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด

Timeline

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

How to Apply

1.รวมทีม 2 คน

จับมือกับเพื่อนที่มีใจที่อยากช่วยร้านค้า SME ให้เติบโตธุรกิจบนโลกออนไลน์ และอยากพัฒนาทักดิจิทัล

(ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี กำลังศึกษาอยู่ หรือทำอาชีพใดก็ได้)

2.กรอกใบสมัครและส่งแผนการคัดเลือก

1.ตั้งชื่อทีม กรอกใบสมัครและตอบคำถามที่ใช้ในการคัดเลือก ผ่านทาง www.dots.in.th/application

2. ส่งแผนการคัดเลือก (โจทย์การแข่งขัน) มาที่ Email : dots@sea.com มาภายใน 23.59 น ของวันที่ 22 สิงหาคม

3.รอประกาศผลรอบแรกและเลือกร้านค้าที่สนใจ

จองเวลาเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ กับคณะกรรมการ
และเลือกร้านค้าที่สนใจ ผ่านทาง Email ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์

4.สัมภาษณ์และประกาศผลรอบสุดท้าย

เตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมกับด่านสุดท้ายที่จะคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ ก่อนเข้าไปสู่การแข่งขันจริง!

Speakers

about-staff-1

คุณต่อ

เจ้าของธุรกิจ Penguin Eat Shabu

about-staff-1

คุณสรณัญช์ ชูฉัตร

CEO ETRAN

about-staff-1

คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

CEO และ ผู้ก่อตั้ง ‘ลูกคิด’

about-staff-1

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ

ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

about-staff-1

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

about-staff-1

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าของเพจ อัจฉริยะการตลาด

about-staff-1

ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เขียนหนังสือ Makoto Marketing

about-staff-1

คุณมัณฑิตา จินดา

Founder and Managing Director of Digital Tips Academy